درباره ما

هلدینگ عمران یزد به عنوان یک هلدینگ تخصصی معتبر در عرصه های ساخت و ساز , پروژه , زیربنایی املاک و مستغلات و توسعه اراضی درایران و کشورهای هدف با ارائه خدمات جامع نوآورانه و دانش بنیان جهت ارزش آفرینی برای ذینفعان خود با محوریت شرکت پیشکسوتان ماندگار غدیر یزد فعالیت می نماید.

خط مشی کیفیت هلدینگ عمران بردلازمه عملکرد مناسب یک سازمان و امکان رهبری موفقیت آمیز آن این است که این هلدینگ به روش نظام مند و شفاف , تحت هدایت و کنترل قرار گیرد