درباره شرکت ما

هلدینگ عمران یزد به عنوان یک هلدینگ تخصصی معتبر در عرصه های ساخت و ساز , پروژه های زیر بنایی , املاک و توسعه اراضی در ایران  و کشورهای هدف با ارائه خدمات جامع و دانش بنیان  جهت اندیش آفرینی برای ذیفعفعان خود با محوریت شرکت تعاونی پیشکسوتان ماندگار غدیر یزد فعالیت مینماید

خط مشی کیفیت هلدینگ عمران بردلازمه عملکرد مناسب یک سازمان و امکان رهبری موفقیت آمیز آن این است که این هلدینگ به روش نظام مند و شفاف , تحت هدایت و کنترل قرار گیرد

ساخت و ساز

ساخت و ساز انواع پروژه های عمرانی

راه سازی

راه سازی در معابر دشوار و معمولی

مدیریت پروژه

مدیریت پروژه های ساختمانی و عمرانی

مسکونی،اداری و...

ساخت انواع پروژه های مسکونی - اداری - ساختمانی-مذهبی-ورزشی و صنعتی

آخرین پست های