پالایشگاه نوین پالایش ستاره خاورمیانه بیرجند

  • بیرجند، منطقه ویژه اقتصادی بیرجند
  • تولید روزانه 500تن هیدروکربن سبک و سنگین
  • اجرای و ساخت مجموعه ساختمان اداری و رفاهی
  • زیربنای صنعتی 42000 مترمربع
  • زیربنای ساخت ابنیه 3000 مترمربع
  • نوع اسکلت بتنی